népi ünnepek

1 | 2| 3 | 4

Tevékenységünk része a nagy népi ünnepek megszervezése és lebonyolítása: farsang, húsvét, pünkösd, szüret és adventi előkészületek, városi szintű rendezvények, ahol több száz felnőtt és gyermek vesz részt.

Az esztendő népi ünnepeire való felkészülésre is sort kerítünk úgy a táncházban, mint a játszóházas foglalkozások keretén belül. Így évről-évre megtanítjuk az adott ünnephez kötődő énekeket, gyermekjátékokat, mondókákat és elkészítjük tárgyi hozzátartozójukat:
- ősszel szüreti bált rendezünk
- karácsonykor regölünk, ajándéktárgyakat, díszeket készítünk
- farsangra maszkokat, maskarákat nemezelünk, kasírozunk és
maszkurás felvonulást rendezünk a város főterén
- húsvétkor tojásírást tanítunk hagyományos módszerrel és mintákkal,
melyeket a szomszédos Árapatakról Lőrinczi Etelka nénitől,
Gyímesközéplokról és a moldvai Külsőrekecsinből gyűjtöttünk
- pünkösdkor táncházban királyt választunk

Ezeknek az ünnepeknek sikerült hagyományt teremteni városunkban. Örömünkre, egyre többen tartják fontosnak hagyományaink ápolását , foglalkozásaink egy kicsit a régi fonók, guzsalyasok emlékét idézik. Ifjak –szülők , gyermekek- egyaránt eljönnek hozzánk, alkalmanként 2oo-4oo fő.

Igyekszünk a technikai ismereteken túl a gyermekekkel az ünnepekhez kapcsolódó szokásokat, a hozzájuk fűződő hiedelmeket, énekeket megismertetni. Nagyobb ünnepekre készülve (farsang, karácsony, húsvét) heti 200-300 résztvevővel dolgozunk.

Célja a magyar népi ünnepkör megismertetése és az ehhez kötődő szokások, csúfolók, népdalok tanítása. Ezen alkalmakkor az ünnepeket megelőzően elmondjuk a szokásokhoz kötődő mondákat, mítoszokat, a szokás eredetét, majd megtanítjuk a játékokat, énekeket. Az ünnep eljövetelekor a már ismerteket felhasználva megünnepeljük a soron következő ünnepet.

1 | 2| 3 | 4