CURSURI

Organizarea programelor noastre s-a născut ca răspuns la interesul manifestat al tinerilor pentru meşteşugurile populare şi materialele naturale. Scopul nostru este trezirea intersului pentru meşteşugurile populare, formarea de meşteri populari şi de conducători calificaţi pentru coordonarea Atelierelor de joacă penru copii, care este o profesie deficitară. Vârsta minimă este de 13 ani, vârstă maximă nu există. Datele la care sunt organizate cursurile sunt la pagina ACTUAL.

Fundaţia Guzsalyas, în cadrul Programului de formare a meşterilor populari şi coordonatorilor pentru Atelierului de joacă, asigură următoarele cursuri de formare, ca activităţi ce se desfăşoară tot cursul anului:

Olărit
Tematică: vase din ceramică formate cu mâna, tehnica confecţionării vaselor din lut pe roata olarului, cunoaşterea materialelor, achiziţionare a şi pregătirea materialelor, ornare, smălţuire, ardere în cuptoare cu lemn şi electrice, motive de ornament şi culori aferente diferitelor regiuni geografice.

kep1kep2kep1kep1

Fetru
Tematică: confecţionarea de obiecte, jucării din fetru, confecţionarea de cuverturi de dimensiuni mari pentru podea şi perete, tehnici de confecţionarea pâslei din Kirghistan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbeghistan, broderii pe fetru, fetru decorată cu piele. Lucrările cursanţilor noştrii sunt trimise la expoziţii internaţionale şi din Ungaria.

1 | 2 | 3